Utviklinga av rockheim.no 2.0


I begynnelsen av oktober lanserte Rockheim nye hjemmesider. Her vil jeg gå gjennom utfordringene og vurderingene i prosessen mot ferdige sider.

BAKGRUNN:

Da Rockheim åpnet dørene høsten 2010 hadde vi hjemmesider som var rigget mot «førdriftsfasen» – ei wordpressside som hadde nyheter/poster som hovedfokus. I tida før vi åpnet brukte vi sida for å henvende oss utover til omverden; for å si fra at vi var på vei, for å bygge opp kjennskap, relasjoner, ethos, etc.

Da vi åpnet ble vi på mange måter kastet ut på dypt vann, en jomfruelig organisasjon måtte bygge opp systemer, rutiner, relasjoner etc. nesten fra scratch. Selv om mange i staben hadde jobbet lenge i museum, tok det lang tid før vi kom inn i noe som lignet «rutinearbeid». Ikke minst gikk dette ut over nettsida vår, som sårt trengte en svitsj fra ropert til trakt.

Over natta endra bruksmønsteret seg fra at folk kom inn for å lese poster, til å i hovedsak lete opp besøks- og kontaktinformasjon. Først i begynnelsen av 2012 hadde vi tid og penger til å gå igang med en totalrenovering!

Prosessen

Grovt sett delte vi opp prosessen i disse fasene:

 1. Bruks- og behovsanalyse
 2. Innholdsprioritering
 3. Funksjonalitetsvurdering
 4. Struktur
 5. Design
 6. Koding
 7. (Iterasjon)

1. Bruks- og behovsanalyse

Den første vurderinga av sida gjorde vi i en begrenset gruppe, der vi som skulle arbeide med (produksjon av) den nye sida deltok. Vi visste fra før, gjennom enkle sammenligninger av trafikkmengde og antall besøk i museet, at de aller fleste som besøker sida vår er ute etter besøksinfo. (Noe som også er relativt intuitivt å anta, all den tid vi ikke driver utstrakt formidlingsarbeid eller nyhetsproduksjon på sida.) Dette ble også bekreftet av trafikkdata (besøk på side og exit fra side).

Eksempelvis så vi en høy prosent av exit fra sida om restauranten vår, selv om ikke besøket var veldig høyt.

Vi var også selv smertelig klar over at grunnleggende besøksinfo ikke var markert tydelig nok på forsida, både ut fra egen vurdering og ut fra tilbakemeldinger fra publikum (i praksis: folk ringer eller mailer for å spørre om info som finnes på nettsida -> ikke optimal struktur eller design).

Konklusjonen var at:
1) Besøks-/kontaktinfoen må tydeligere fram.
2) Enkelte sider må løftes mer fram i struktur/design, fordi veien til innholdet er for lang.

2. Innholdsprioritering

Det første jeg gjorde da vi tok til med arbeidet med nye sider, var å sende ut en generell spørring i staben. Den viktigste milepælen i arbeidet med å prioritere innholdet på sida var et felles stabsmøte om dette. Her ble det igjen stilt åpent spørsmål om hva som var (om jeg ikke husker feil) de tre viktigste segmentene av innhold som måtte fram. Merk at jeg på dette tidspunktet ikke sier noe om konklusjonene fra fase 1; uhilda respons fra staben er viktig her.

Det var to kategorier som ble sterkt prioritert:
Besøks- og kontaktinfo vs. «innholdsformidling»

(Med innholdsformidling tenker jeg på synliggjøring av konkrete manifestasjoner av faglig arbeid på huset, det være seg utstillinger, samlingene, formidlingsopplegg, etc.)

I det videre arbeidet var det svært nyttig å ha en konsensusavgjørelse om at 1) besøkende skal ha effektiv og tydelig tilgang på infoen de trenger og 2) «innholdet» på museet skal komme godt fram.

3. Funksjonalitetsvurdering

 1. Vi (som jobbet med prosjektet) var enige om at vi skulle ha mindre fokus på det «sosiale», ved å spesielt fjerne «siste kommentarer», «mest leste sak», etc. fra forsida; men heller implementere deler av dette på nyhetssida.
 2. Jeg var HELT bestemt på at jeg ville ha en større dropdownmeny som ble aktivert per mouseover, slik at brukeren får kjapp oversikt over underliggende innhold uten å klikke. Mål: Færrest mulig klikk for å nå innholdet man er ute etter + eksponere brukeren for mer relevant innhold.
 3. Jeg ønsket meg også en «klistremeny» som følger med ved skrolling (men ikke like bastant).
 4. Jeg så også for meg at et (ikke for irriterende!) slideshow var en god måte å eksponere innhold/aktivitet/formidling fra museet.

4. Struktur

Først her involverte vi eksterne krefter. Vi kunne så klart involvert et byrå/en konsulent fra første stund, men viktigheten av god forankring i staben for eierskap til sida, gjorde at vi valgte å gjøre dette selv. (Samt at dette har vi kompetanse på selv.)

I denne fasen lagde byrået vårt en struktur- og konseptskisse. Den ble banket gjennom med noen små endringer og utdypninger, og ble ellers så klart gjenstand for en smule iterasjon underveis.

5. Design

Utfordringa med designet var naturligvis å treffe en balanse mellom visuelt tiltalende/klikkdragende design og tydelig informasjon. Forslaget vi fikk på bordet var et særs godt utgangspunkt, og etter noen små modifikasjoner tok vi med designet til andre i staben.

Her er det viktig å påpeke at designet IKKE ble sendt «på høring» til hele staben. En utfordring er at folk bruker forskjellige parametere når de vurderer design (og innholdets «vekt» på sida), så det ble noen runder på om designet klarte å kombinere de to prioriterte innholdskategoriene. Det at noen synes noe er mer eller mindre «pent» eller «edgy» er ikke nødvendigvis veldig håndfaste tilbakemeldinger, så vi fokuserte på å ta til oss tilbakemeldinger om at noe f.eks. rotete eller vanskelig å forstå/få øye på. I prosjektgruppa ble det også vurdert om designgrepene var praktisk mht. koding.

6. Koding

Her har jeg ikke så mye å si utover at det var om lag ei ukes arbeid fra vår (egen) eminente utvikler. Det er rimelig plain implementering av WordPress, med noen modifikasjoner av tema og av standardfunksjonalitet.

7. Iterasjon

Ettersom vi gjør oss nye erfaringer, gjør vi justeringer på strukturen, endrer på benevnelser på enkelte menyvalg. Eksempelvis har vi endret kategorien «Hva skjer» til å hete «Aktiviteter» for å skille det tydeligere fra nyheter. (Og dette er vi i ferd med å endre til Program, av flere flisespikkete grunner.) Poenget er at på nett er enhver minimal endring til det bedre gull verdt.

Resultater

Fatter meg i korthet:

 • Bounce rate er stabil, likeså page views per visit. Følgende blir fri tolkning: Siden essensiell informasjon er godt tilgjengelig på forsida uten behov for ytterligere klikk, mener jeg dette indikerer at flere går inn og utforsker innholdet enn før – i stedet for å rote rundt etter besøksinfo. (Her må vi få bekreftet at folk faktisk finner informasjonen de trenger på forsida for å konkludere.)
 • Sidene med mest trafikk er Besøksinfo, Teigens Tivoli, Aktiviteter, Om Rockheim, Restauranten, Hovedutstillingen, Kontakt, Restauranten/lunsj, Silent Side of Rock ‘n’ Roll og Opplevelsesrom. Dette tyder ikke minst på at a) teaserbannerene gjør jobben for å lede folk inn i innholdet (både Teigen, hovedutstillinga og Silent Side of R’n’R blir besøkt via banner), og b) det at «besøksinfo»-sida blir besøkt såpass mye, tyder på at det ikke er «for mye» av den på forsida, og at den er høyst etterspurt (bokstavelig og billedlig).
 • Ellers har vi lyktes med å løfte fram restaurantens tilbud, noe som også har vært et mål (noe jeg nevnte implisitt lenger opp). Vi er for øvrig i ferd med å ta grep for å presentere også butikken bedre.

Spørsmål, kommentarer, ros og ris? Skriv noen ord i kommentarfeltet!
Selv om jeg har skrevet mye, så er det mye som ikke er sagt også, og jeg svarer gjerne for å utdype eller oppklare!

Reklame

13 tanker om “Utviklinga av rockheim.no 2.0”

 1. Gratulerer med nye, flotte nettsider. Vurderte dere å lage en versjon for mobil/nettbrett da dere satte i gang? Eventuelt responsivt design (nettsider som tilpasser seg skjermbredden)? Besøk på Nasjonalmuseets nettsider fra mobile enheter har økt med 150 prosent på ett år.

  1. Takk for det 🙂

   Responsivt design: Nei. Muligens litt for tidlig å jobbe med det – rasjonelt å bygge på mange andres erfaringer.

   Vi vil lage egne versjoner for smarttelefon, men sida er relativt godt tilpassa nettbrett. Grunnen til at vi ikke har rigget for smarttelefon er at det er omfattende arbeid, og havner et stykke ned på prioriteringslista. Men det kommer!

   Og ja, besøket fra mobile enheter øker dramatisk nå om dagen!

   1. Det hadde forresten vært moro å høre litt om Nasjonalmuseets erfaringen med responsiv design, a la den Rockheim har lagt ut i dag. Kanskje Tom Klev har blogget om det her inne før, forresten?

 2. Hei!
  Nyttig og interessant lesing. Jeg har selv «rotet litt rundt» på de gamle sidene deres, og det er ingen tvil om at brukervennligheten har økt betraktelig. Grepet med dropdownmenyer fungere også godt. Det eneste jeg savner (som presseperson) er en enkel måte å finne pressesidene deres, i all hovedsak pressebilder.

  1. Jeg opplever at nesten hver enkelt pressesak har sin egen vinkling og at mange journalister vil ha tilsendt bilde fremfor å ta den lille (om-)veien det er å hente dem selv. Hvilke type bilder er du ute etter, er det «faste» bilder eller et det tilpasset hver enkelt sak?

  2. Dette er også noe som er i «pipeline» – jeg har bare ikke rukket å legge opp innholdet ennå. Ikke først og fremst for pressefolk, men for alskens folk som skal holde arrangementer her, etc.:

   Nå henviser jeg dem til flickr, men så må jeg forklare dem hvordan de skal bruke det, etc. 😉

 3. Hei igjen!
  Jøss, jeg syns det er omvendt: Å sende en e-post/ringe er en omvei når jeg er inne på nettstedet likevel 🙂 Jeg tenker på generelle pressefotos, f.eks av bygningen, aktuelle utstillinger etc. Skal man lage en større sak der journalisten intervjuer dere og altså snakker med dere likevel, så er det lettere å be om å få bilder tilsendt, men alle dem som skriver om dere i småsaker, notiser etc, kanskje uten å snakke med dere, trenger ofte lett tilgjengelige et illustrasjonsfoto. Min erfaring hos dere (den gangen jeg trengte pressefoto) var at jeg fikk rask og god service, så et var ikke et stort problem.

  1. Enig. Det handler mye om timing også – å treffe oss (meg) når vi har tid. Jeg tror vi taper noe omtale på at ikke journalister og ikke minst deskere finner et godt bilde. Særs mange notiser som går i søpla om man ikke finner ok bilder – eller småsaker som blir redusert til bildeløse notiser. Så det er veldig kjekt å ha det tilgjengelig.

 4. Hej – og tillykke med de nye websider! Hvor er det fedt at I også deler processen bag.
  Jeg er bare nysgerrig efter at vide, hvordan jeres samlede trafik (altså for hele websiten) har udviklet sig efter relanceringen?

  1. Takk for det, Charlotte!

   Som vi forventet har trafikken (midlertidig) gått noe ned (både for rockheim.no, og rockipedia.no, som har gjennomgått langt større endringer – men mest i backend).

   Grunnen til nedgangen er at når vi har endret strukturen og sidene får nye identiteter, så må alt Google-indekseres til på nytt (og evt. ingående lenker som måtte bli utdatert «dør» eller må oppdateres), så vi vil oppleve en periode der det blir færre treff via søk.

   Når det er sagt, så følger altså trafikken på hjemmesiden besøkstallene rimelig nøye (og da f.o.f. dropin-besøk – de som skal på konferanse/gruppebestillinger etc. gjør ikke så nøye research om museet i forkant).

   Strategien på sikt er å bygge ut med stadig mer evergreen-materiale (poster om utstillinger, intervjuer, arrangementer, etc. som holder seg relevante over tid, uavhengig av nyhetsbildet), og slik får stadig mer trafikk på innhold som ikke er besøksrelatert. Men dette er altså en langsom strategi!

  1. Her improviserer jeg litt siden utvikleren «min» ikke er her i dag, men uansett:

   Kan ikke skjønne at det gjør sida nevneverdig tregere, det er ikke veldig mye info som skal lastes inn. Det er jo veldig få kb det er snakk om, så jeg tror ikke det er merkbart.

   (Om man sitter på en veldig treig tilknytning vil det nok utgjøre litt – men da vil ALLE sider laste treigt, uansett.)

   Det sagt, jeg skal dobbeltsjekke med utvikleren, og komme tilbake med et bedre fundert svar!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s