MuseumNext sier: Kjenn deg selv!

MuseumNext, som gikk av stabelen i Barcelona 23.–25. mai, har etablert seg som en av Europas største og beste konferanser om sosiale og digitale medier for museumsfeltet. Årets konferanse samlet 350 deltakere til et variert program av foredrag, workshops, diskusjoner og nettverksbygging. I det følgende vil jeg oppsummere noen av temaene som ble belyst på tvers av innleggene og samtalene under konferansen.

Les mer MuseumNext sier: Kjenn deg selv!

Boltreplass for digitale aktiviteter på norske museer